Soft skills

Seznam kurzů soft skills ke stažení (PDF, 300 KB)

Kurzy komunikativních dovedností
(viz ukázka sylabu kurzu)

 • Rétorika
 • Technika řeči
 • Hlasová výchova
 • Umíte mluvit?
 • Tréma a její zvádání
 • Komunikativní dovednosti
 • Efektivní mluvený projev
 • Argumentace a protiargumentace, zakázané a nečestné techniky v argumentaci - jak se jim bránit
 • Kurzy pro lektory a mluvčí
 • Mimoslovní komunikace a psychologické aspekty mezilidských vztahů a komunikace
 • Prezentační dovednosti a techniky
 • Příprava, režie a nácvik prezentací
 • Nebojte se vystupovat před publikem
 • Nácvik prezentačních vystoupení s využitím technických prostředků (počítač, projektor a další)
 • Prezentační vystoupení ve spojení s počítačovými prezentacemi
 • Lektorský trénink
 • Vzdělávání počítačových lektorů
 • Příprava počítačových lektorů na zkoušky MSCT
 • Komunikativní dovednosti pro lektory PC
 • Komunikativní dovednosti pro státní správu a politiky
 • Komunikativní dovednosti pro manažery
 • Komunikativní dovednosti pro obchodníky
 • Komunikativní dovednosti pro firemní kolektivy
 • Komunikativní dovednosti pro učitele
 • Komunikativní dovednosti pro zaměstnance pohřebních služeb

Manažerské a marketingové kurzy

 • Manažerské dovednosti
 • Superasistentka: Time management, Stres, Syndrom vyhoření, Asertivita, Umění komunikace, Konflikty
 • Moderní marketingová komunikace
 • Efektivní komunikace
 • Komunikace se zákazníkem
 • Péče o zákazníka
 • Získávání zákazníků
 • Efektivní komunikace po telefonu
 • Asertivita
 • Manipulace a obrana proti nim
 • Vyjednávání
 • Řešení konfliktů na pracovišti a rodině
 • Konflikty se zákazníky
 • Konflikty ve firmě
 • Řešení konfliktů v hromadné dopravě (pro řidiče a další zaměstnance)
 • Komunikace při konfliktech
 • Projektové řízení a ICT
 • Time management
 • Stres a jak jej řešit
 • Syndrom vyhoření a jak se mu bránit

Právní témata

 • Ochrana osobních údajů (zákon 101/2000 Sb.)
 • Právo na informace (106/1999 Sb.)
 • ASPI (Automatizovaný systém právních informací) - vyhledávání právních předpisů, literatury a dalších zdrojů

Paměť a učení

 • Technika a trénink paměti a učení

Kombinace Soft skills a ICT

 • Projektové řízení a ICT
 • Nácvik prezentačních vystoupení s využitím technických prostředků (počítač, projektor a další)
 • Prezentační vystoupení ve spojení s počítačovými prezentacemi
 • PowerPoint, Impress - prezentační vystoupení ve spojení s počítačovými prezentacemi
 • Vzdělávání počítačových lektorů
 • Příprava počítačových lektorů na zkoušky MSCT
 • Komunikativní dovednosti pro lektory PC
 • Time managenet a Outlook
 • ASPI (Automatizovaný systém právních informací) - vyhledávání právních předpisů, literatury a dalších zdrojů
 • Time Management - Outlook - Organizace práce